Hein – lid    Leo – secretaris     Nanke – penningmeester    Ton – lid – coördinator evenementen – webmaster    Dion – voorzitter