Stuur een email met uw specifieke vraag naar de secretaris via walterkochnl@gmail.com