Classique en Route is een stichting met als bakermat de Brabantse Kempen. Ons doel is het in stand houden van een belangrijk stuk historie, een niet meer weg te denken onderdeel binnen onze samenleving, ….. de automobiel.

Wij zijn in 2013 ontstaan uit een enthousiaste groep bezitters van mooie oude auto’s die in de achter ons liggende jaren door diverse automobiel fabrikanten zijn geproduceerd. In 2014 is besloten om ons te verenigen in een stichting met de klinkende naam Classique en Route.

Wij zijn geen stichting die een bepaald merk in stand wil houden. Bij ons zijn alle merken en modellen welkom. Wel moet gezegd worden dat de auto een redelijke leeftijd moet hebben en karakteristiek is voor het straatbeeld van weleer.

Zoals gebruikelijk binnen de automobiel branche worden bestaande modellen zowel esthetisch als technisch aangepast, totdat een model helemaal verdwijnt en wordt vervangen door een exemplaar dat past in het tijdsbeeld en weer uniek is voor dat moment. Ook zijn veel bekende automerken in de loop der jaren verdwenen, hetzij door een faillissement of zijn opgegaan in een ander merk.

Daarom wil Classique en Route, samen met de bezitters van deze prachtige auto’s die ook onze doelstelling nastreven, dat vertrouwde straatbeeld van weleer graag terughalen uit het verleden. Dit gebeurt gedurende zes tot zeven ritten per jaar die wij als stichting zelf uitzetten en organiseren. Het rijden in zo’n auto kun je aan niemand uitleggen, … dat moet je ervaren.

Ons streven is om het aantal vrienden van onze stichting, die niet alleen afkomstig zijn uit Brabant maar ook uit de ons omringende provincies, beperkt te houden. Met dit als uitgangspunt zijn wij geen vreemden voor elkaar en blijft de gemoedelijke Brabantse sfeer binnen de stichting gewaarborgd.