Zoals elk jaar en volgens een goede traditie, opent Leo onze nieuwjaarsbijeenkomst
elk jaar met een terugblik of een actueel onderwerp.

Zo ook aan het begin van 2018.

Ook dit jaar weer een woordje mijnerzijds op onze jaarlijkse bijeenkomst, waarvan de naam is gewijzigd in “De kijk op het nieuwe jaar”.

Mag ik om te beginnen iedereen nog een goed, gelukkig en gezond 2018 wensen, want waarom zouden we onze wensen alleen maar beperken tot de jaarwisseling, we geven elkaar in de loop van het jaar vaker een hand, een kus, wensen iemand het beste of sterkte, feliciteren elkaar met een heuglijk feit maar de realiteit is, dat ook een condoleance in dit pakket zit opgesloten. Samen met elkaar dingen delen, er voor elkaar zijn op de juiste momenten.

Hebben jullie zo’n vier weken geleden ook weer goede voornemens gemaakt en zo ja, hoe staat het daar nu mee, loopt alles nog zoals gepland, gedacht of was de geest sterker dan de wil en lieten we ons weer verleiden tot oude gewoonten. Als je het mij vraagt, ik heb geen bijzondere voornemens gemaakt, doorgaan met de dingen die ik doe en hopelijk mag ik dat alles nog lang doen in een goede gezondheid.

Als bestuur van Classique en Route hebben we in de laatste maanden van 2017 wel voornemens gemaakt voor het jaar 2018. We hebben besloten dat we ons eerste lustrum gaan vieren. Natuurlijk doen we dat samen met jullie. Zo dadelijk komt dit nog wel aan de orde.

Toch wil ik even een kanttekening plaatsen bij het feit dat dit ons eerste lustrum is. Als ik onze jaarschildjes bekijk staat daarop vanaf het eerste moment het jaartal 2014, gevolgd door het jaar waarvoor het schildje is bedoeld. Voordat u straks naar huis gaat ontvangt u het nieuwe jaarschildje en daarop pronkt ook nu weer het getal 2014, gevolgd door het getal 2018.

Iemand die een beetje kan rekenen zal zeggen, het verschil tussen beide getallen is toch vier en geen vijf. Een vierjarig bestaan is toch geen lustrum. Ja, helemaal gelijk, maar wellicht weten jullie ook dat de huidige democratie niet alleen maar gestoeld is op de enige echte waarheid. De meerderheid is vaak niet meer de baas; de minderheid tracht steeds vaker hun mening of visie op welke wijze dan ook naar voren te brengen. Ons ervan proberen te overtuigen dat niet wij, maar juist zij een betere visie hebben, hun voorstellen en ideeën beter zijn dan die van de rest, het gelijk is gewoon aan hun zijde vinden zij.

Ook het bestuur van Classique en Route wil wel eens uit de bocht schieten; denken dat we slimmer zijn, dat we het beter weten. Anderzijds, als je zelf de touwtjes in handen hebt, denkt dat je voldoende sturend vermogen hebt, dan geef je gas naar eigen inzicht, zoekt de bestemming en de te rijden route op, je draait het stuur in de gewenste richting en je bedient het rempedaal pas wanneer je vindt dat de omstandigheden hierom vragen.

Als bestuur rijden we een ook route, geven we gas om het iedereen binnen onze club naar de zin te maken, goede condities te scheppen voor het kunnen organiseren van mooie ritten, want dat is het grootste goed dat ons bindt. Laat ik even uit de school klappen, bestuursvergaderingen zijn een noodzakelijk kwaad, maar voor ons zeker geen straf; als het gezellig is, kan het weleens laat worden en het klinkt zeker bekend als ik zeg de beste ideeën en beslissingen komen vaak voort vanuit de bekende wandelgangen. En wie komen we in die wandelgangen ook steeds tegen, onze dames en ook zij hebben een mening.

Maar als tijdens een vergadering de fles te vroeg op tafel komt, ja u snapt het al, vul zelf verder maar in. Wellicht denken jullie nu ook, zie je wel het ging fout in de bestuursvergadering. De bestuursleden van Classique en Route bleven niet goed bij de les, maakten een cruciale telfout en nu willen ze ons ook nog overtuigen dat hun telraam beter is dan onze vijf vingers aan de hand om te tellen. Hoe kan het dat ze de viering van een lustrum aankondigen, waarbij het volgens hun eigen officiële uitingen een vier jarig bestaan betreft.

Binnen het bestuur dacht men dat ik deze bestuurlijke dwaling het best aan jullie zou kunnen uitleggen. Kom ik dan zo vertrouwd over of zegt dat meer over de kwaliteiten van mijn collega-bestuurders zelf.

Ik zal een poging wagen en hoor daarna wel of jullie het nog snappen. Onze voorzitter staat voor de troepen, praat alles gezellig aan elkaar maar valt voor de juiste feiten en zaken terug op zijn medebestuurders; een ander bestuurslid let kritisch op de centen en als die kloppen heeft zij zich goed van haar taak gekweten.

Dan hebben we nog de persoon die onmisbaar is voor het beheer van de website en voor de coördinatie van de ritten. Verder mag ik zeker niet vergeten te noemen degene die geen specifieke bestuursfunctie vervult, maar wel beschikt over een heel bijzondere en inspirerende vergaderlocatie. Ging het daar dan fout, ik weet het niet.

Blijft over mijn persoon die vanuit zijn functie tracht de bestuurlijke en juridische feiten en stappen zo goed mogelijk in de gaten te houden en alle papieren goed te beheren. Toen ik een kritische opmerking maakte over een lustrumviering in 2018 in relatie tot de jaartallen 2014 en 2018 viel er een opmerkelijke stilte aan de bestuurstafel. Waar heb jij het nou over, we bestaan wel vijf jaar, dat weet jij toch ook, dat hoeven we jou toch niet uit te leggen, is de reactie die wordt gegeven.

Ja, daarin hebben ze wel weer gelijk. Ik zal proberen uit te leggen hoe het zit. Toen in januari 2013 enkele oldtimer liefhebbers zich afsplitsten van een andere oldtimervereniging nodigde mijn vrouw Gemma die mensen uit om bij ons thuis even alles te laten bezinken onder het genot van een glas wijn. Ja zo ging het, noodgedwongen of misschien wel bewust even gas terugnemen. Maar zoals altijd, de tijd brengt ook de oplossing; spontaan ontstaan er die avond nieuwe ideeën.

Zoals afgesproken op die avond waren we op zondag 14 juli 2013 hier bij Ad en José van Beers te gast voor de start van de rit “Rondje Oirschot”.

Bekende en nieuwe gezichten net zoals vandaag, kwamen hier samen met maar één doel; onze oldtimer, ons troetelkindje mocht weer de weg op voor een ritje, een verkenning van Oirschot en omgeving en zijn baasje en bazinneke waren blij bij het horen van het motorgeronk.

Het motto voor deze dag was; Liberté, Egalité et Fraternité.

Een geslaagde dag, met alle complimenten voor de initiatiefnemers en één ding was aan het eind van de dag zeker; dit was wel de eerste rit, maar er volgden dat jaar en de jaren daarna nog veel ritten. Die rit van 14 juli 2013 in ogenschouw nemend, is 2018 dus wel degelijk een lustrumjaar, want tussen 2013 en 2018 liggen vijf jaar.

Het jaartal 2014 is gerelateerd aan het jaar waarin voor een gestructureerde bestuursvorm gekozen wordt; er wordt een stichting opgericht; Classique en Route wordt een officiële oldtimer vereniging.

Dus het bestuur heeft toch gelijk als men stelt dat we 5 jaar bestaan en hieraan dit jaar aandacht schenken.

Vandaag zijn we voor de vijfde keer te gast bij José en Ad. Werden zij de eerste jaren voor hun gastvrijheid bedankt met een bloemetje, weldra kregen wij zeer nadrukkelijk te horen dat een bloemetje absoluut niet meer nodig was en hiertegen was geen verweer in te brengen. Jullie zijn welkom met lege handen en het feit dat velen hier ieder jaar samenkomen is voor ons een grote genoegdoening, zijn de woorden Ad en José.

José en Ad neem ons niet kwalijk maar dit jaar hebben we wel een bloemetje meegebracht, nogmaals bedankt voor de gastvrijheid in de afgelopen jaren en hopelijk mogen we nog vaak hier samenkomen.

Beste mensen, tot zover mijn persoonlijke bijdrage aan deze bijeenkomst. Ik heb het vijf keer met veel plezier gedaan, maar gooi ook even de vraag de zaal in, wie durft het aan om onze vrienden zijn/haar verhaal te vertellen. Dat geldt niet alleen voor mijn bijdrage, maar ook in algemene zin, er komt een moment dat anderen ons bestuursstokje zullen moeten overnemen als continuïteit naar de toekomst toe, want meerdere lustra zullen hopelijk nog volgen. Er is dus een uitdaging voor u allen.

Beste mensen genoeg voor dit moment, we gaan verder met het programma van deze middag, ik dank jullie voor de aandacht, veel plezier en voor 2018 naast een goede gezondheid, veel liefde en geluk.

Leo