Het wordt bijna een vast gegeven in het rijtje verslagen van onze jaarlijkse evenementen, onze nieuwjaarsbijeenkomst. Dit jaar wat later in de maand januari om alle andere bijeenkomsten op familie – en club gebied wat te vermijden.

Maar later bleek dat ook de Morgan club tot dit inzicht was gekomen en wij daardoor enkele van onze mensen moesten missen. Het mag dus duidelijk zijn dat wij niet de enige stichting of club in Nederland zijn met als doelstelling een stukje historisch erfgoed op de weg te houden.

Gezien dit feit viel de opkomst voor ons niet tegen. Ruim 40 personen is niet niks en dat maakt dat de “garage” bij Ad en José ook dit maal weer aardig was gevuld.

Zoals gebruikelijk, en dat brengt wel wat rust met zich mee voor het bestuur, hebben wij zaterdag weer alles opgebouwd. Natuurlijk voordat hier een begin mee werd gemaakt even buurten aan de keukentafel bij Ad en José onder het genot van een kop koffie.

Zoals elders op deze website is te lezen zijn wij vijf jaar geleden op deze locatie begonnen met onze eerste rit. Dus dit adres is wel een beetje de bakermat voor wat uiteindelijk de stichting Classique en Route is geworden.

Dat houdt in dat dit onze vierde nieuwjaarsbijeenkomst wordt en omdat wij besloten hebben dit wat later in de maand januari te doen is de naam ook enigszins aangepast in “Kijk op het nieuwe jaar”.

Vijf maal gastvrij ontvangen in een prachtige omgeving is dus wel een bos bloemen waard, dit omdat José elk jaar zei, “Ik wil geen bloemen, Ad en ik vinden dit leuk om te doen”, was dit voor ons een mooie gelegenheid om die traditie nu eens te doorbreken.

Zoals gebruikelijk werden de gasten buiten door ons opgewacht en een enkeling maakte zijn entree in stijl door met zijn prachtige Peugeot 404 het terrein op te rijden.

Binnengekomen eerst een bakje koffie of thee en gezien het moment zo net na het middaguur, hoorde daar zeker een onvervalst Brabants worstenbroodje bij.

En natuurlijk bij deze gelegenheden de onvermijdelijke terugblik op het afgelopen jaar, met foto’s, statistieken en een blik vooruit richting het nieuwe seizoen, dat acht april wordt geopend met de openingsrit die in het teken zal staan van ons eerste lustrum.

Als afsluiting van deze presentatie volgt de onvermijdelijke rondvraag, om daarna met z’n allen het glas te heffen op een prachtig nieuw seizoen.

En … aan het begin van deze middag een voorwoord door Leo, dat ook een vast onderdeel is geworden van deze dag, waarvan de inhoud en de strekking elders op deze website is te vinden.

Aan de inwendige mens was ook gedacht met het traditionele stamppotbuffet.

Zo tussen de klok van vijf en zes liep de “garage” weer langzaam leeg. Nog wat bijgepraat door de nablijvers, de boel weer opgeruimd, licht uit en op naar de eerste rit in april.