Van links naar rechts …

Hein – lid
Leo – secretaris
Nanke – penningmeester
Ton – lid – coördinator activiteiten – webmaster
Dion – voorzitter