Het bestuur komt in 2020 weer vier maal bijeen om de lopende zaken binnen onze stichting te bespreken. 

Dion van Bavel – Voorzitter
dionvanbavel@hotmail.com
0497-514179

Leo Hermans – Secretaris
lpmhermans@gmail.com
0497-512724

Nanke Westerdijk – Penningmeester
nankewesterdijk@kpnmail.nl
0497-542523

Rekeningnummer – Stichting Classique en Route – NL 54 ABNA 0595 0600 56

Ton Westerdijk – Lid – Evenementen Coördinator – Webmaster
tonwesterdijk@kpnplanet.nl
0497-542523

Hein de Kok – Lid
heindekok@gmail.com
013-5801024