Zoals al eerder aangehaald, het was weer volle bak in de “garage” tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst 2016. Het moet gezegd worden, de opkomst was weer fantastisch. Op een ledental van 40 equipes, dus 80 personen en dan 54 personen  te mogen verwelkomen geeft wel aan dat Classique en Route leeft.

Natuurlijk voor iedereen een lekker Brabants kopje koffie met wat zoets en daar het al weer enige tijd geleden is dat wij elkaar hebben ontmoet was het dus geruime tijd bijpraten over van alles en nog wat.

Na dit alles werd door het bestuur een begin gemaakt met een terugblik op het seizoen 2015. Het moet gezegd worden een succesvol jaar met in totaal zes ritten waarvan er één een driedaagse rit was door België en Frankrijk. Daarbij ook nog vier avond ritten waarbij de deelnemende equipes werden getoetst op het beheersen van diverse kaartlees systemen, voor sommigen een hele uitdaging maar wel bijzonder leerzaam.

IMG_6262

De ritten op zich werden georganiseerd en uitgezet door de leden. Dit wisselt per rit en dat brengt met zich mee dat elke rit wordt gereden in een andere omgeving en daarbij dan ook weer zijn eigen karakter heeft. Het enthousiasme om dit een keer te doen en daar van te leren neemt toe, zodat wij ook kunnen zeggen dat het rittenschema voor 2016 al praktisch is ingevuld. De meerdaagse rit gaat dit jaar naar de Noord Eifel. Ook worden er in 2016, door het grote enthousiasme, weer vier kaartleesritten georganiseerd.

Ga voor data en bijzonderheden over dit alles naar de agenda op deze website…

IMG_6267

IMG_6270

Het proces om als Classique en Route een stichting te worden is in 2015 afgerond.

Ook nu weer de traditionele jaarlijkse toespraak van Leo die dit keer ging over “wegen” met een zeer specifiek karakter. 

Na dit alles werd het glas geheven … “Dat het maar weer een fantastisch Classique en Route jaar mag worden”.

Om de inwendige mens te versterken een heerlijk stamppotbuffet met natuurlijk echte Hollandse gerechten zoals boerenkool en hutspot, ook nu weer verzorgd door “De Keuken van de Kempen”.

IMG_6289

 IMG_6290

Dit was de derde nieuwjaarsbijeenkomst in het bestaan van Classique en Route, wij kijken al weer uit naar de vierde, maar eerst dit jaar nog even genieten van het rijden met al die mooie klassieke bolides die binnen onze stichting aanwezig zijn.